The International

The international
✩✩✩ goeie film maar geen verassing en een verhaal die al eerder verteld is